Jump to content
Ymlaen: Ein hymgysylltiad â phartneriaid

Drafftiodd Gofal Cymdeithasol Cymru Ymlaen ar ôl ymgysylltu ag unigolion o amrywiaeth o sefydliadau. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • ADSS Cymru
 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru
 • Anabledd Cymru
 • Arolygiaeth Gofal Cymru
 • BASW Cymru
 • Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 • Canolfan Dystiolaeth Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
 • Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
 • Cwmpas
 • Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
 • Cynghrair Cynhalwyr Cymru
 • Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
 • Cyngor Moslemaidd Cymru
 • DEEP
 • Diverse Cymru
 • Fforwm Gofal Cymru
 • GIG Cymru
 • Y Groes Goch Brydeinig
 • Grŵp Penaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan
 • Grŵp Penaethiaid Gwasanaethau i Oedolion Cymru Gyfan
 • Gwelliant Cymru
 • Hwb Cydgysylltu Arloesedd Rhanbarthol Gorllewin Cymru
 • Iechyd Cyhoeddus Cymru
 • IMPACT Centre
 • Llywodraeth Cymru
 • Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan
 • Prifysgol Abertawe
 • Prifysgol Bangor
 • Prifysgol Caerdydd
 • Prifysgol De Cymru
 • Technoleg Iechyd Cymru
 • Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru
Cyhoeddwyd gyntaf: 13 Hydref 2023
Diweddariad olaf: 16 Hydref 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (31.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch