Jump to content
Canlyniadau personol: Taith siopa Nadolig

Mae Kelly yn disgrifio sut y llwyddodd i gefnogi mamgu i gyflawni ei chanlyniad personol - mynd allan i'r siopau i brynu anrhegion Nadolig i bob un o'i wyrion.