Jump to content
Canlyniadau personol: Rhannu’r stori

Mae Steve yn disgrifio sut roedd cymryd amser i adeiladu perthynas yn golygu bod yr unigolyn wedi cael ei alluogi i reoli ei bryder a mynd allan a chael torri gwallt.