Jump to content
Canllawiau Dirprwyo Cymru Gyfan

Rydym wedi gweithio gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (HEIW) i ddiweddaru Canllawiau Dirprwyo Cymru Gyfan. Yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth Cymru i integreiddio gwaith iechyd a gofal cymdeithasol ymhellach, yn unol a Chymru Iachach, dylid sicrhau bod y canllawiau ar gael i’r sector gofal cymdeithasol hefyd.

Mae'r canllawiau'n darparu canllaw i reolwyr gofal cymdeithasol wrth ddelio â dirprwyo tasgau gan staff iechyd i weithwyr gofal cymdeithasol ac i sicrhau bod y gweithiwr yn gymwys i gyflawni'r dasg benodol honno. Mae'r canllawiau hefyd yn rhoi rhai cyfarwyddiadau i weithwyr o ran y math o gefnogaeth y gallant ei disgwyl cyn ac yn ystod yr amser y mae tasg wedi'i dirprwyo iddynt.

Cyhoeddwyd gyntaf: 12 Hydref 2021
Diweddariad olaf: 25 Medi 2022
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (26.9 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch