Jump to content
Adnodd gweithwyr gofal preswyl i blant

Bydd yr adnodd syml yma yn cefnogi ymarfer da mewn gofal preswyl i blant drwy roi mynediad i wybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data, ac ymchwil. Noder bod yr adnodd hwn ar gyfer gwybodaeth yn unig. Rhaid i chi ddilyn polisïau eich cyflogwr ynglŷn â gofal preswyl i blant bob amser.

Fel gweithiwr gofal preswyl i blant, rhaid i chi fod yn gofrestredig gyda Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae hyn yn golygu bod rhaid i chi gydymffurfio â'r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol a rhaid dilyn Y gweithiwr gofal preswyl i blant - canllaw ymarfer.

Pynciau