Jump to content
Rhannu dysgu ar ddatblygu cymunedol gan economïau newydd
Digwyddiad

Rhannu dysgu ar ddatblygu cymunedol gan economïau newydd

Dyddiad
6 Mehefin 2024, 2pm i 3.30pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a'r Partneriaeth Cymunedau Dyfeisgar

Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ‘beth sy'n gweithio orau’ wrth hybu iechyd gyda enghreifftiau ymarferol o ddysgu a drosglwyddwyd o Affrica i Gymru.

Bydd trafodaeth banel gyda sesiwn holi ac ateb.

Bydd Sue Denman yn cadeirio'r panel.

Ar y panel, bydd:

  • Dr Sue Chichlowska, Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Abertawe
  • Diana De, Darllenydd, Prifysgol Caerdydd