Jump to content
Ross Sheehan
Share

Oherwydd problem gyda Microsoft, gwiriwch eich ffolderi sbam/ sothach os ydych yn disgwyl e-bost gan Gofal Cymdeithasol Cymru a nodwch fel 'nid sbam'/'nid sothach' lle bo modd. Diolch.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal preswyl i blant
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Keys Group
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Mr Sheehan wedi defnyddio grŵp WhatsApp a sefydlwyd gan y rheolwr, a wnaeth sylwadau amhriodol o natur ddirmygus a sarhaus am 2 o drigolion y cartref.

Honnir hefyd bod Mr Sheehan wedi methu ag adrodd am weithgaredd y grŵp i'w cyflogwr.