Jump to content
Nicola Williams
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru Southgate House Wood Street Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Cyngor Sir Gaerfyrddyn
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Ms Williams, pan oedd yn gyflogedig gyda'r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Oedolion yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, wedi croesi ffiniau proffesiynol gyda pherson A a oedd yn gyn-ddefnyddiwr gwasanaeth ac yn dal i dderbyn cefnogaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau.