Jump to content
Michael Derrick Williams

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Gohirio
Lleoliad
Fydd hwn yn gwrandawiad preifat
Cyflogwr
Yn flaenorol Achieve Together
Math o wrandawiad
Panel addasrwydd i ymarfer