Jump to content
Louise Medenica

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
Holiday Inn, Westbound, A55, Northop Hall, Mold CH7 6HB
Cyflogwr
Gynt Mind
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad