Jump to content
Charles Faber
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr Cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru, South Gate House, Wood St, Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Cafcass Cymru
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer

Crynodeb o'r penderfyniad

Crynodeb o honiadau

Honnir bod Mr Faber wedi gweithredu mewn ffordd a greodd ganfyddiad o ragfarn a bwrw amheuaeth ar ei annibyniaeth fel gwarcheidwad plentyn, wrth weithredu fel Gwarcheidwad a benodwyd gan y llys.