Jump to content
Charles Faber

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr Cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn Dileu
Lleoliad
Gofal Cymdeithasol Cymru, South Gate House, Wood St, Caerdydd CF10 1EW
Cyflogwr
Gynt Cafcass Cymru
Math o wrandawiad
Panel Addasrwydd i Ymarfer