Jump to content
Canllaw cynhadledd: Llandudno

Manylion siaradwyr, gweithdai ac aelodau'r panel am y gynhadledd dathlu gwaith cymdeithasol ar 9 Tachwedd.

Siaradwyr

Sarah McCarty

Alwyn Jones

Albert Heaney

Rhoda Emlyn-Jones OBE MA mewn moeseg gymdeithasol, CQSW, Dip SW

Aaron Edwards

Panel

Abyd Quinn Aziz (Cadeirydd)

Jonathan Griffiths

Alwyn Jones

Rhoda Emlyn-Jones OBE MA mewn moeseg gymdeithasol, CQSW, Dip SW

Andrew Pennington, Uwch Ymarferydd Gwaith Cymdeithasol gyda Chyngor Sir Powys

Jon Day

Mark Roderick

Laurel Morgan

Gweithdai

Cynllunio ymlaen llaw: gwerth trafod marwolaeth a marw mewn gwaith cymdeithasol

Gwasanaeth Integredig Cymorth i Deuluoedd (IFSS), 13 mlynedd o Fyfyrio ac Adfywio: taith y cryfderau mewnol

Arweinyddiaeth dosturiol a pham ei fod yn bwysig

Dathlu gwaith cymdeithasol

Y datganiad o annibyniaeth: yn ein cefnogi ni i fyw ein bywydau gorau

Y Fframwaith Ymarfer Cenedlaethol cyntaf ar gyfer Gwasanaethau Plant yng Nghymru

Datblygu dulliau sy’n seiliedig ar drawma ar gyfer cefnogi llesiant staff

Pwy ydw i?

Cyhoeddwyd gyntaf: 2 Hydref 2023
Diweddariad olaf: 23 Tachwedd 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (58.3 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch