Jump to content
Sioe teithiol cymorth i gyflogwyr
Digwyddiad

Sioe teithiol cymorth i gyflogwyr

Dyddiad
11 Gorffennaf 2024, 9.30am i 3pm
Lleoliad
Canolfan Fusnes yr Orbit, Merthyr Tydfil
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gwybodaeth am y digwyddiad

Dewch i glywed am y gwasanaethau, cymorth ac adnoddau sydd ar gael i chi gan gynnwys:

  • y tîm newydd gymorth i gyflogwyr
  • ein ‘cynnig i gyflogwyr’
  • mynychu sesiynau ar arweinyddiaeth dosturiol, gwrth-hiliaeth mewn gofal cymdeithasol a mwy.

Mae'r sioeau yma ar gyfer:

cyflogwyr gweithwyr cofrestredig gofal cymdeithasol i oedolion, gan gynnwys Unigolion Cyfrifol a rheolwyr cofrestredig.

Bydd diodydd a chinio ar gael.

Mae mynychu’r sesiwn yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych chi wedi cofrestru â ni.