Jump to content
Susan West

Yn anffodus oherwydd gollyngiad dŵr dydy ein llinellau ffôn ddim yn gweithio. Rydyn ni’n gweithio'n galed i ddatrys y mater ac yn ymddiheuro am unrhyw broblemau a achosir.

Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal cymdeithasol
Canlyniad
Gorchymyn dileu
Lleoliad
The Beaufort Park Hotel and Conference Centre, Mold, Flintshire, CH7 6RQ
Cyflogwr
Ni fydd yr enw yn cael ei ddatgelu
Math o wrandawiad
Addasrwydd i ymarfer