Jump to content
Gweithdy: hyder dilys, pendantrwydd a chymhelliant
Digwyddiad

Gweithdy: hyder dilys, pendantrwydd a chymhelliant

Dyddiad
11 Mehefin 2024, 1pm i 4pm
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru a Happy Headwork

Rydyn ni'n cynnal cyfres o weithdai gyda Happy Headwork i'ch helpu i ddatblygu llesiant a gwydnwch yn eich sefydliad.

Am fwy o wybodaeth am y gyfres, ewch i adran newyddion ein gwefan.

Cynnwys y sesiwn

Yn y sesiwn hon, byddwch chi'n:

  • dysgu am beth yw hyder dilys
  • dysgu am systemau hunan-gyfyngu, a sut maent yn effeithio ar eich hyder
  • cael cyfle i adlewyrchu ar bethau yn eich bywyd yr hoffech eu gwneud gyda mwy o hyder
  • cael persbectif newydd am fod yn bendant
  • cael gweld beth sy'n eich ysgogi a dod o hyd i ffyrdd o fod yn fwy brwdfrydig.

Gallwch ddefnyddio'r sesiwn hon tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) os ydych wedi cofrestru gyda ni.

I bwy mae'r sesiwn hon

Mae'r sesiwn hon ar gyfer unrhyw un sy'n rheoli timau ym maes gofal cymdeithasol a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant.