Rydyn ni'n defnyddio cwcis i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau ar ein gwefan

Gweld ein hysbysiad preifatrwydd
Jump to content
Cynadleddau i ddathlu gweithwyr cymdeithasol yng Nghymru

Ynghyd â BASW Cymru, rydyn ni’n cynnal dwy gynhadledd am ddim yng Nghaerdydd a Llandudno yr hydref hwn.

Mae ein cynadleddau Dathlu gwaith cymdeithasol, a noddir gan TEC Cymru, yn gyfle i bobl sy’n gweithio ym maes gwaith cymdeithasol yng Nghymru, yn enwedig ymarferwyr a myfyrwyr, glywed gan siaradwyr ysbrydoledig a dod at ei gilydd i rannu ffyrdd o weithio.

Cynhelir y cynadleddau ar:

 • 26 Hydref yng Nghanolfan All Nations, Caerdydd
 • 9 Tachwedd yn Venue Cymru, Llandudno.
Ymhlith y siaradwyr sydd wedi’u cadarnhau mae Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, a fydd yn ein cynhadledd yng Nghaerdydd, ac Albert Heaney CBE, Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, a fydd yn ein cynhadledd yn Llandudno. Bydd Rhoda Emlyn Jones, OBE, Ymgynghorydd gwaith cymdeithasol annibynnol, hefyd yn siarad yn y ddwy gynhadledd.

Byddwn ni hefyd yn cynnal gweithdai gan ymarferwyr gofal cymdeithasol, cynrychiolwyr Llywodraeth Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru, ac academyddion gwaith cymdeithasol. Bydd y gweithdai yn cynnwys lleisiau pobl sydd â phrofiad byw.

Bydd digwyddiad panel hefyd, dan gadeiryddiaeth Abyd Quinn Aziz, Cyfarwyddwr y rhaglen MA mewn Gwaith Cymdeithasol ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y panel yn cynnwys ymarferwyr, cyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol a chynrychiolwyr o BASW Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru a Llywodraeth Cymru.

Teithio i'r cynadleddau

 • Venue Cymru, Llandudno

  Mae Venue Cymru tua hanner milltir o orsaf drenau Llandudno.

  Cewch wybodaeth ar sut i deithio yna ar fws, trên neu gar ar wefan Venue Cymru.

 • Canolfan All Nations, Caerdydd

  Mae'r ganolfan tua 300 metr o'r safle bws agosaf, a tua milltir o'r orsaf drenau agosaf.

  Cewch wybodaeth ar sut i deithio yna ar fws, trên neu gar ar wefan Canolfan All Nations.
Cyhoeddwyd gyntaf: 13 Medi 2023
Diweddariad olaf: 25 Medi 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (32.5 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch