Dewiswch iaith i ddefnyddio'r wefan.
Select a language to use the website.
Cymraeg English
Hygyrchedd y safle
Ymgynghoriadau

Gweddnewid gofal yn yr 21ain ganrif

24 Gorffennaf 2017 - 16 Hydref 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae cynigion i helpu trawsnewid safonau gofal a chodi safonau y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru wedi eu cyhoeddi. 

Cyfle i ddweud eich dweud ar newidiadau i’n ffioedd, gofynion o ran cymwysterau gweithwyr gofal cartref, rheolau addasrwydd i ymarfer a’r Côd Ymarfer ar gyfer Pobl sy’n Cyflogi Gweithwyr Gofal Cymdeithasol.