Jump to content
Arwain lleoliad blynyddoedd cynnar a gofal plant gwrthwahaniaethol yng Nghymru
Digwyddiad

Arwain lleoliad blynyddoedd cynnar a gofal plant gwrthwahaniaethol yng Nghymru

Dyddiad
29 Mai 2024, 10am i 11.10am
Lleoliad
Ar-lein
Sefydliad
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd y sesiwn yma yn ein helpu i gael trafodaeth agored am ble rydym ar ein taith at arweinyddiaeth wrthwahaniaethol.

Cynnwys y sesiwn

Yn y sesiwn yma, byddwn yn trafod:

  • parchu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth tuag at blant, eu teuluoedd/gofalwyr ac eraill
  • sut i sicrhau bod anghenion plant (gan gynnwys anghenion ychwanegol) yn cael eu diwallu
  • sut i sirchau bod gwahaniaethu yn ei le
  • sut i sicrhau mae gweithgareddau neu dysgu ar gael i bawb
  • amrywiaeth
  • cydraddoldeb
  • ecwiti
  • sut i oresgyn stereoteipiau
  • sut i gydnabod a dathlu amrywiaeth, gan gynnwys diwylliant, hunaniaeth a rhywioldeb, crefydd, ac anghenion ychwanegol
  • sicrhau cynhwysiant mewn ystod eang o weithgareddau ystyrlon a phriodol.

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn hon

Mae'r sesiwn yma ar gyfer rheolwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant.