Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Enw:

Carole Taylor

Rhif cofrestru:
W/5008516
Dyddiad:
25/03/2020 - 25/03/2020
Rheolwr cartrefi gofal oedolion
Diddymu trwy Gytundeb
N/A
Gynt Fairways Care Ltd
Ni gynhelir panel gan Bwyllgor -  proses Diddymu trwy Gytundeb

Outcome

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod unigolyn cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai unigolyn cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan yr unigolyn cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd y Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Penderfyniad ar ffeithiau

Mae’r Datganiad Ffeithiau Cytun ar gael yn Saesneg, gan mai dyma oedd iaith y Gynhadledd Achos

Penderfyniad ar Warediad

Diddymu o’r gofrestr (yn unol â phroses Diddymu trwy Gytundeb)