Ymgynghoriadau

Y rheolau a rheoliadau ar gyfer addysg gwaith cymdeithasol

05 Mehefin 2018 - 31 Gorffennaf 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Ynglŷn â’r ymgynghoriad

Rydym yn awyddus i gael eich barn ar y newidiadau arfaethedig i’r rheolau a’r gofynion ar gyfer addysg gwaith cymdeithasol.

Fel corff rheoleiddio hyfforddiant gwaith cymdeithasol, rydym yn gwneud rheolau ar gyfer cymeradwyo a sicrhau ansawdd addysg gwaith cymdeithasol ar lefelau cymhwyso ac ôl-gymhwyso.

Yn ddiweddar, aethom ati i adolygu’r rheolau ar gyfer y rhaglen gymhwyso ar gyfer y radd mewn gwaith cymdeithasol a’r Rhaglen Gadarnhau ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso.

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn amlinellu’r materion y mae’r adolygiad wedi’u canfod a’r newidiadau arfaethedig.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn edrych ar dri maes:

  • recriwtio, dethol a chamu ymlaen trwy’r rhaglen gymhwyso
  • gofynion ymchwil, dysgu ymarfer a chynnwys y rhaglen gymhwyso
  • canlyniadau dysgu’r Rhaglen Gadarnhau ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso.

Sut ydw i’n cymryd rhan?

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, lawrlwythwch y ddogfen ymgynghori isod a llenwch ein harolwg ar-lein.

Gallwch chi hefyd ateb cwestiynau’r ddogfen ymgynghori a dychwelyd y ddogfen atom mewn e-bost neu drwy’r post.

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw 31 Gorffennaf 2018.