Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Ymgynghoriad

Fframweithiau prentisiaeth

08 Mehefin 2020 - 05 Gorffennaf 2020
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi ein comisiynu i ddatblygu fframweithiau prentisiaeth ar lefelau 4 a 5 ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ac ym maes Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant.

Rydyn ni wedi cwblhau ein gwaith ymgysylltu cychwynnol, ac wedi llunio drafft cyntaf ein dogfen ymgynghori. Hoffem gael amrywiaeth o safbwyntiau o bob rhan o'r sectorau. Mae gennym ni ddiddordeb arbennig mewn safbwyntiau darparwyr dysgu a phobl sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, ac ym maes y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Mae manylion pob llwybr yn y fframwaith prentisiaeth wedi cael eu cynnwys yn y ddogfen ymgynghori hon er hwylustod, ac i'ch helpu i baratoi’ch ymatebion.

Bydd eich safbwyntiau’n cael eu defnyddio fel sail i’r fframwaith terfynol a fydd ar gael ym mis Medi 2020.

Mae’r ymgynghoriad ar agor am bedair wythnos a bydd yn cau am hanner nos, dydd Sul, 5 Gorffennaf 2020.

Sut i gymryd rhan

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, lawrlwythwch y ddogfen ymgynghori a chwblhewch ein harolwg byr ar-lein. Ni ddylai’r holiadur cymryd mwy na 15 i 20 munud i’w lenwi.

Gallwch hefyd e-bostio’ch ymateb i ymgynghoriadau@gofalcymdeithasol.cymru.

Icon dogfen
Dogfen
Fframwaith prentisiaeth - dweud eich dweud am ein cynigiadau