Ein nod yw i ddefnyddio ymchwil i gefnogi ymarferwyr, cyflogwyr ac ymchwilwyr i gael gwell dealltwriaeth o’r hyn sy’n gweithio er mwyn helpu’r rhai sydd angen gofal, cymorth a chael eu hamddiffyn.

Ein huchelgais yw helpu i wella lles drwy gymhwyso polisi, ymarfer a gwasanaeth modelau sy'n seiliedig ar dystiolaeth sydd yn canolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Rydym yn gwybod hyn yn uchelgeisiol a bydd angen i ni flaenoriaethu ein gweithgareddau, sydd wedi'u nodi yn ein cynigion ar gyfer cynllun ymchwil a datblygu pum mlynedd.

Mae’r strategaeth yn canolbwyntio ar bum maes:

  • Cynnwys y cyhoedd mewn ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol
  • Blaenoriaethau ymchwil
  • Defnyddio data cyfredol a data a gesglir yn achlysurol
  • Datblygu’r gweithlu a sefydliadau
  • Gwneud canlyniadau ymchwil ar gael.

Mae'r cynllun hefyd yn nodi 16 o argymhellion i helpu i greu a gwella'r gwaith ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Gallwch ddarllen y cynigion a dweud eich dweud amdanynt yn ein hymgynghoriad Strategaeth ymchwil a datblygu gofal cymdeithasol i Gymru 2017-2022