Darperir chwiliwr ymchwil am ofal gan y Social Care Institute of Excellence (SCIE) mae'n cynnwys cronfa ddata ar-lein o wybodaeth ar bob agwedd ar waith cymdeithasol a gofal cymdeithasol yn y DU. Mae’n cynnwys deddfwriaeth, dogfennau’r llywodraeth, canllawiau ymarfer, adolygiadau systematig a dogfennau briffio ymchwil.

Beth bynnag fo'ch rôl chi mewn gofal cymdeithasol, mae angen i chi gadw fyny gyda’r wybodaeth ddiweddaraf, a'r arfer da diweddaraf.Gallwch chwilio am ystod eang o wybodaeth, ymchwil ac adnoddau o ansawdd uchel.

Rydym yn gweithio gyda'n cydweithwyr yn SCIE i greu chwiliwr syn gweithio drwy ddefnyddio termau chwilio Cymraeg, hyd nes bod hyn ar gael, gall dim ond chwilio yn Saesneg yn unig.

Chwiliwr ymchwil ar ofal yn Saesneg