Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Rydym yn cynnal dau arolwg blynyddol i gasglu data a gwybodaeth am y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru.


Mae Cynllunio Gweithlu Gweithiwr Cymdeithasol yn darparu gwybodaeth am nifer o weithwyr cymdeithasol a gyflogir mewn awdurdodau lleol a'r gweithlu amcanol dros y tair blynedd nesaf.

Mae'r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn darparu gwybodaeth am weithlu darparwyr gofal allanol a gomisiynwyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru.