Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Rydym yn cynnal dau arolwg blynyddol i gasglu data a gwybodaeth am y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru.


Mae Cynllunio Gweithlu Gweithiwr Cymdeithasol yn darparu gwybodaeth am nifer o weithwyr cymdeithasol a gyflogir mewn awdurdodau lleol a'r gweithlu amcanol dros y tair blynedd nesaf.

Icon dogfen
Dogfen
Cynllunio Gweithlu Gweithwyr Cymdeithasol 2018-19
Icon dogfen
Dogfen
Cynllunio Gweithlu Gweithwyr Cymdeithasol 2017-18
Icon dogfen
Dogfen
Cynllunio Gweithlu Gweithwyr Cymdeithasol 2016-17
Icon dogfen
Dogfen
Cynllunio Gweithlu Gweithwyr Cymdeithasol 2015-16
Icon dogfen
Dogfen
Cynllunio Gweithlu Gweithwyr Cymdeithasol 2014-15

Mae'r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol yn darparu gwybodaeth am weithlu darparwyr gofal allanol a gomisiynwyd gan awdurdodau lleol yng Nghymru.

Icon dogfen
Dogfen
Gofal Cymdeithasol Cymru - proffil gweithlu 2018: Gwasanaethau Darparwyr Gofal a Gomisiynwyd
Icon dogfen
Dogfen
Gofal Cymdeithasol Cymru - proffil gweithlu 2018: Gwasanaethau Awdurdodau Lleol a Reoleiddir
Icon dogfen
Dogfen
Casgliad data gweithlu 2017 Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC): Gwasanaethau Awdurdodau Lleol a Reoleiddir
Icon dogfen
Dogfen
Casgliad data gweithlu 2017 Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC): Gwasanaethau Darparwyr Gofal a Gomisiynwyd
Icon dogfen
Dogfen
Casgliad data 2016 Partneriaeth Datblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol (PDGGC): y canfyddiadau