Rheolwr rhaglen – trosglwyddo blynyddoedd cynnar a gofal plant

Cymru gyfan gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llanelwy
£45,230.88 - £54,134.46
Dydd Mawrth 23 Ebrill 2019
17:00

Rydym yn penodi rheolwr rhaglen ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant. Bydd yr unigolyn hwn yn arwain ar gynlluniau ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru i fod yn bartner cyflawni gweithlu strategol i Lywodraeth Cymru, a gweithio gyda chydweithwyr ar draws y sefydliad i ymgorffori gweithgareddau ar gyfer y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ein busnes craidd.

Ar hyn o bryd mae hwn yn swydd tymor sefydlog dwy flynedd, gyda'r potensial ar gyfer estyniad dwy flynedd arall.

Sut i ymgeisio

Am fwy o fanylion ar sut i wneud cais lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth a'r disgrifiad swydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynnau cysylltwch a Amy Locke, Swyddog Adnoddau Dynol a Lles, ar 02920 780573 or amy.locke@gofalcymdeithsol.cymru.