Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Prif Ymchwilydd Cwynion

Lleoliad: Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)
Cyflog: £41,122 - £46,194
Dyddiad cau: Dydd Sul 03 Gorffennaf 2022
Amser cau: 23:59

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Archwiliwr Cwynion Arweiniol i ymuno â'n tîm ymroddedig ar sail barhaol.

Sylwch, yn fewnol gelwir y rôl hon yn Arweinydd Addasrwydd i Ymarfer.

Y Manteision

 • Cyflog o £41,122 - £46,194 y flwyddyn
 • 28 diwrnod o wyliau a Gwyliau Banc (yn cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
 • Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
 • Cynllun pensiwn llywodraeth leol
 • Polisi gwaith hyblyg
 • Gweithio hybrid
 • Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Prif Ymchwilydd Cwynion, byddwch yn goruchwylio, ac yn cynnal, ymchwiliadau trylwyr i honiadau ffurfiol a chwynion a wneir yn erbyn gweithwyr gofal cymdeithasol cofrestredig.

Yn y rôl allweddol hon, byddwch yn rheoli ac yn datblygu swyddogion ymchwilio a staff cymorth wrth gynnal llwyth achosion llai o achosion addasrwydd i ymarfer.

Byddwch yn asesu cyfeiriadau a wneir i ni, gan eu dyrannu i staff perthnasol, gan gynnwys cwynion a dderbynnir gan aelodau o'r cyhoedd.

Yn ogystal, byddwch yn:

 • Darparu arweiniad i unrhyw barti sy'n gwneud atgyfeiriad addasrwydd i ymarfer
 • Cyfweld a rheoli tystion a chynhyrchu datganiadau tyst cywir
 • Mynychu gwrandawiadau a chyfarwyddo ein cyfreithiwr cyflwyno
 • Rheoli'r gyllideb sy'n ymwneud â swyddogion addasrwydd i ymarfer a staff cymorth
 • Goruchwylio datblygiad y system rheoli achosion ar gyfer y tîm

Amdanat ti

I ymuno â ni fel Prif Ymchwilydd Cwynion, bydd angen:

 • Profiad sylweddol o weithio yn y sector, NEU gwybodaeth dda o waith rheoleiddio, NEU gymhwyster gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol neu adnoddau dynol cydnabyddedig gyda thystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus, NEU ddealltwriaeth o fframweithiau cyfreithiol sy’n berthnasol i waith Gofal Cymdeithasol Cymru
 • Profiad o reoli staff
 • Profiad o ymdrin â gwybodaeth a sefyllfaoedd hynod sensitif mewn modd cyfrinachol a phroffesiynol
 • Profiad o ddefnyddio system rheoli achosion

Byddai gwybodaeth am y Sector Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, neu wybodaeth am y system farnwrol, o fudd i'ch cais, yn ogystal â gwybodaeth am y Sector Cyhoeddus.


Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3 Gorffennaf 2022.

Gall sefydliadau eraill alw’r rôl hon yn Arweinydd Addasrwydd i Ymarfer, Uwch Ymchwilydd Cwynion, Uwch Ymchwilydd, Uwch Swyddog Atgyfeirio ac Asesu, neu Arweinydd Atgyfeirio ac Asesu.

Felly, os ydych chi'n chwilio am gyfle amrywiol fel Prif Ymchwilydd Cwynion, i wneud cais cwblhewch a dychwelwch ffurflen gais a chydraddoldeb i socialcarewales@webrecruit.co.uk