Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Dadansoddwr Data (tymor penodol)

Caerdydd / Llanelwy
£28,796 - £32,351
Dydd Sul 20 Medi 2020
17:00

Rydym yn edrych am Dadansoddwr Data i fod yn gyfrifol am sefydlu a gweithredu'r prosesau sydd eu hangen i alluogi Gofal Cymdeithasol Cymru i sicrhau'r gwerth mwyaf posibl o'n data rheoleiddio drwy gael gwybodaeth o'r data. Mae'r rôl hefyd yn gyfrifol am ddarparu cymorth o ansawdd uchel i gyflwyno canfyddiadau mewn ffordd sy'n apelio'n weledol ac yn llawn gwybodaeth. Bydd hyn yn cefnogi ein timau gwella a datblygu mewnol yn ogystal â'r sector ehangach; pobl sy'n gweithio ym maes polisi, cynllunio a darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol a chymorth yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys:

  • Nodi sut y gallwn ddefnyddio a chyflwyno ein data rheoleiddio yn effeithiol i gefnogi pobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol yng Nghymru.
  • Gweithio gyda partneriaid Gofal Cymdeithasol Cymru i gael gwybodaeth o'r cyfoeth o ddata rheoleiddio sydd gennym.
  • Dilyn y gwaith o ddatblygu a gweithredu dull symlach newydd o gasglu data gweithlu gofal cymdeithasol.

Bydd cyfweldiadau ar gyfer y swydd hon yn cael eu cynnal yr wythnos yn dechrau 5 Hydref 2020.

Sut i ymgeisio

Dychwelwch eich ffurflen gais ach ffurflen cydraddoldeb at TimAD@gofalcymdeithasol.cymru.

Icon dogfen
Dogfen
Dadansoddwr Data (tymor penodol) - swydd ddisgrifiad a ffurflen gais
Icon dogfen
Dogfen
Ffurflen cydraddoldeb