Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Cymorth Llywodraethu x2

Caerdydd
£24,165 - £26,745
Dydd Sul 24 Tachwedd 2019
17:00

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi hyn.

Er sylw, mae dwy swydd ar gael yn y Tim Llywodraethu Corfforaethol, bydd un yn cefnogi'r Prif Weithredwr a'r Cadeirydd, a bydd y llall yn cefnogi'r Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu.

Os oes gennych ddiddordeb yn y ddwy rôl, nid oes angen i chi wneud cais ddwywaith, cewch eich asesu ar gyfer y ddwy rôl yn ystod cyfweliad.

Os mai dim ond mewn un rôl y mae gennych ddiddordeb, nodwch pa un pan gyflwynwch eich cais i ni.

Sut i ymgeisio

Dychwelwch eich ffurflen gais at amy.locke@gofalcymdeithasol.cymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag Amy Locke, Swyddog Adnoddau Dynol a Lles, Swyddog Adnoddau Dynol a Lles, ar 02920 780573.