Cyfarwyddwr Rheoleiddio (Cofrestrydd)

Caerdydd neu Llanelwy (swydd Cymru gyfan)
£72,793 (additional pay award pending)
Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018
12 hanner dydd

Rydym yn gyfrifol am ddiogelu, hyrwyddo a chadw diogelwch a llesiant y cyhoedd yng Nghymru. Yn rhan annatod o wasanaethau cyhoeddus Cymru ac yn gorff sy’n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru gyda chyllideb o tua £20 miliwn a gweithlu o 125 o weithwyr, mae ei waith yn canolbwyntio ar ganlyniadau da ar gyfer pobl, a’r gweithlu gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar. 

I gyflawni hyn, mae’n canolbwyntio ar 3 nod strategol: rhoi sicrwydd i’r cyhoedd, datblygu’r gweithlu, ac arwain a chefnogi gwelliannau. Mae’n chwilio am Gyfarwyddwr Rheoleiddio (Cofrestrydd) i ymuno â’i Dîm Rheoli Gweithredol ac i gyflawni rôl strategol allweddol yn y gwaith o gynllunio a chyflawni gwaith y sefydliad yn ystod y cyfnod hollbwysig hwn.

Sut i wneud cais

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio ewch i Goodson Thomas

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â Siân Goodson yn Goodson Thomas: 029 2167 4422.