Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Cydlynydd Tystiolaeth ac Ymgysylltu (tymor penodol)

Caerdydd / Llanelwy
£34,555 - £38,813
Dydd Sul 20 Medi 2020
17:00

Mae cyfle cyffrous ar gael yn awr yn y tîm Ymchwil, Data a Gwybodaeth.

Bydd deiliad y swydd yn helpu i weithredu ac ymgorffori ein dull o gefnogi gwasanaethau cymdeithasol a sefydliadau gofal cymdeithasol a gweithwyr proffesiynol gyda thystiolaeth o ansawdd uchel drwy:

  • Mapio a sefydlu rhwydweithiau ar gyfer rhannu a dysgu am ymchwil a thystiolaeth
  • Nodi ffynonellau gwybodaeth am ymchwil a thystiolaeth i gefnogi pobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol yng Nghymru
  • Gweithio gyda sefydliadau ysgogi gwybodaeth i helpu i ymgorffori dulliau gweithredu ar draws y sector gofal cymdeithasol
  • Gwneud cysylltiadau ag academyddion ac ymchwilwyr polisi i greu cysylltiadau effeithiol rhwng ymarferwyr ac ymchwil yng Nghymru
  • Cynnal digwyddiadau ymgysylltu i ddatblygu'r agenda ymchwil a thystiolaeth
  • Datblygu cynnwys am ymchwil a thystiolaeth i'w rhannu â chynulleidfaoedd yng Nghymru.

Bydd cyfweldiadau ar gyfer y swydd hon yn cael eu cynnal yr wythnos yn dechrau 5 Hydref 2020.

Sut i ymgeisio

Dychwelwch eich ffurflen gais ac eich ffurflen cydraddoldeb at TimAD@gofalcymdeithasol.cymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y swydd, cysylltwch â Reb Vincent-Newson, Rheolwr Ymchwil a Thystiolaeth, ar rebekah.vincent-newson@gofalcymdeithasol.cymru neu 029 2078 0584.

Icon dogfen
Dogfen
Cydlynydd Tystiolaeth ac Ymgysylltu (tymor penodol) - swydd ddisgrifad a ffuflen gais
Icon dogfen
Dogfen
Ffurflen cydraddoldeb