Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Cydlynydd Addasrwydd i Ymarfer

Lleoliad: Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)
Cyflog: £25,264 - £27,962
Dyddiad cau: Dydd Sul 10 Gorffennaf 2022
Amser cau: 23:59

Amdanom ni

Yn Gofal Cymdeithasol Cymru, rydym yn darparu arweinyddiaeth genedlaethol ac arbenigedd mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru.

Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion a’u teuluoedd a’u gofalwyr.

I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, data ac ymchwil i wella gofal.

Rydym nawr yn chwilio am Gydlynydd Addasrwydd i Ymarfer i ymuno â ni yn barhaol a darparu cymorth effeithlon ac effeithiol i’n Tîm Addasrwydd i Ymarfer.

Y Manteision

 • Cyflog o £25,264 - £27,962 y flwyddyn
 • 28 diwrnod o wyliau ynghyd â Gwyliau Banc (cynyddu gyda hyd gwasanaeth)
 • Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
 • Cynllun pensiwn llywodraeth leol
 • Polisi gwaith hyblyg
 • Gweithio hybrid
 • Polisi absenoldeb teuluol

Y Rôl

Fel Cydgysylltydd Addasrwydd i Ymarfer, byddwch yn darparu cymorth gweinyddol a busnes effeithiol o ansawdd uchel i’r Tîm Addasrwydd i Ymarfer (FTP).

Yn y rôl brysur hon, byddwch yn derbyn ac yn ymateb i atgyfeiriadau am weithwyr gofal cymdeithasol mewn modd proffesiynol a chyfrinachol a byddwch yn cyfeirio ymholiadau yn gywir at aelodau'r tîm.

Byddwch yn cynnal dangosfwrdd o atgyfeiriadau lefel risg ganolig newydd, gan reoli gohebiaeth a symud atgyfeiriadau i fewnflwch FTP ar ôl derbyn gwybodaeth bellach.

Yn ogystal, byddwch yn:

 • Cefnogi pob swyddog achos gyda drafftio datganiadau tyst
 • Gweinyddu datgeliadau Heddlu Cyfraith Gwlad
 • Gweithredu fel golygydd gwe ar gyfer tudalennau gwefan Addasrwydd i Ymarfer
 • Cydlynu cyfarfodydd FTP, gan gymryd nodiadau pan fo angen

Amdanat ti

 • I ymuno â ni fel Cydlynydd Addasrwydd i Ymarfer, bydd angen:
 • Profiad o ymdrin â gwybodaeth a sefyllfaoedd hynod sensitif a chyfrinachol
 • Ymagwedd dawel ac aeddfed wrth ymdrin â sefyllfaoedd anodd
 • Y gallu i flaenoriaethu eich llwyth gwaith yn effeithiol
 • Sgiliau TG rhagorol

Byddai profiad o ddatblygu a dylunio adnoddau megis cyflwyniadau o fudd i'ch cais, yn ogystal â phrofiad o olygu'r we a/neu'r rhyngrwyd.

Byddai profiad o gymryd cofnodion yn ddymunol, yn ogystal â'r gallu i gyflawni dyletswyddau'r rôl yn y Gymraeg a'r Saesneg.


Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Gorffennaf 2022.

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Weinyddwr, Gweinyddwr Tîm, Gweinyddwr Cymorth Busnes, Gweinyddwr Addasrwydd i Ymarfer, neu Weinyddwr Gofal Cymdeithasol.

Felly, os ydych yn chwilio am gyfle amrywiol fel Cydgysylltydd Addasrwydd i Ymarfer, cwblhewch a dychwelwch ffurflen gais a chydraddoldeb i socialcarewales@webrecruit.co.uk