Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Arweinydd Polisi a Materion Cyhoeddus

Caerdydd
£31,014.12 - £37,123.92
Dydd Llun 21 Hydref 2019
17:00

Sut i ymgeisio

Darllenwch y disgrifiad swydd a chwblhewch y ffurflen gais.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru eisiau cyflawni'r nodau a'r ymrwymiadau a nodir yn ei bolisi cydraddoldeb. Mae hyn yn cynnwys peidio â gwahaniaethu o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac adeiladu darlun cywir o gyfansoddiad y gweithlu wrth annog cydraddoldeb ac amrywiaeth. Lenwch y ffurflen hon a anfon gyda'ch cais.

Dychwelwch eich ffurflen gais i amy.locke@gofalcymdeithasol.cymru. Os oes gennych unrhyw gwestiynnau cysylltwch ag Amy Locke, Swyddog Adnoddau Dynol a Lles yn amy.locke@gofalcymdeithasol.cymru neu ar 02920 780573.