Newyddion

Un wythnos ar ôl i ymgeisio am y rhaglen Camu Ymlaen i Reoli

11 Mai 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu’ch gyrfa fel rheolwr a gwneud gwahaniaeth?

Rydym yn chwilio am ddarpar reolwyr gofal cymdeithasol ac iechyd i ymuno a’n rhaglen Camu Ymlaen i Reoli – ac mae ond un wythnos ar ôl i ymgeisio.

Mae’r rhaglen dysgu newydd, sydd wedi’i anelu tuag at ddarpar reolwyr gofal cymdeithasol ac iechyd, yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth sydd eu hangen ar weithwyr gofal cymdeithasol ac iechyd i wneud y newid wrth drosglwyddo i rôl rheolaeth ac arweinyddiaeth.

Bydd Camu Ymlaen i Reoli yn rhoi sylw i dri maes:

  • arwain a rheoli ymarfer sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn
  • damcaniaethau a fframweithiau ar gyfer arwain a rheoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
  • arwain a rheoli perfformiad tîm yn effeithiol.

Bydd y rhaglen, a fydd yn dechrau ym mis Medi 2018 ac yn cymryd tua 10 mis i’w gwblhau ar sail rhan amser, yn cael ei ddarparu yn Gymraeg a Saesneg fel cymysgedd o ddysgu wyneb yn wyneb a dysgu o bell ar-lein gan Brifysgol De Cymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 18 Mai 2018.

Cael mwy o wybodaeth am y rhaglen a ffurflen ymgeisio.