Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Canllaw dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol yng Nghymru, sy'n rhoi cyngor, gwybodaeth, ymarfer da, ymchwil ac astudiaethau achos.

Un mewn Miliwn: Adnodd hyfforddiant dementia

12 Mawrth 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym wedi datblygu pecyn hyfforddiant dementia am ddim i helpu’r rhai sy’n gweithio gyda phobl gyda dementia.

Yng Nghymru mae amcan bod 45,000 o bobl sy’n byw gyda dementia ar hyn o bryd. Mae hynny’n fwy na phoblogaeth Llanelli.

Rydym yn gwybod bod mwy na thebyg llawer mwy o bobl na hynny’n byw gyda dementia a bod y nifer hon yn debygol o gynyddu yn y blynyddoedd i ddod.

Mae Un mewn Miliwn yn sesiwn hyfforddiant ddwy awr a hanner, sy’n digwydd mewn dosbarth ac yn adeiladu ar hyfforddiant Ffrindiau Dementia. Mae’n rhoi dealltwriaeth well o ddementia a’i ffurfiau i staff ar draws eich sefydliad.

Bydd staff hefyd yn dysgu cyngor ymarferol am wella profiad dydd i ddydd pobl gyda dementia. Mae’r pecyn yn cynnwys nodiadau canllaw a fideo i gefnogi’r hwylusydd.

Rydym wedi creu’r adnodd hyfforddiant i ddiwallu’r pynciau dysgu a datblygu ar gyfer pobl ‘wybodus’ (o dan ddiffiniad Gwaith Da: Fframwaith dysgu a datblygu dementia i Gymru).

Icon dogfen
Dogfen
Gwaith da: Fframwaith dysgu a datblygu dementia i Gymru

Datblygwyd yr adnodd gan Cofio Dementia Training mewn partneriaeth â’r sector ac mae wedi cael ei gymeradwyo gan Gymdeithas Alzheimer’s y DU a Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy am farn staff mewn cartref gofal am y pecyn hyfforddiant dementia.

Os hoffwch dderbyn copi rhad ac am ddim o’r pecyn hyfforddiant yma, cysylltwch â dementia@gofalcymdeithasol.cymru