Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Strategaeth y gweithlu wedi'i chyflwyno i Lywodraeth Cymru

23 Rhagfyr 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae drafft o strategaeth gweithlu gyntaf erioed Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Nod y strategaeth, a ddatblygom gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), gyda mewnbwn gan fwy na mil o ymarferwyr ac eraill, yw darparu gweithlu medrus o ansawdd uchel i Gymru, sydd ddigon mawr i gwrdd y gofynion a roddir arno.

Cyflwynwyd y strategaeth ddrafft i Lywodraeth Cymru ar ôl iddi gael ei chymeradwyo gan Fyrddau AaGIC a Gofal Cymdeithasol Cymru.

Dywedodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “Rydym nawr yn aros i glywed gan Lywodraeth Cymru am y camau nesaf, gan gynnwys sut y bydd y strategaeth derfynol yn cael ei chyhoeddi a’i gweithredu.

“Roeddem yn falch iawn o gael cymaint o farnau gan nifer fawr o bobl sydd â diddordeb mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ystod ein hymgynghoriad helaeth am y strategaeth ddrafft. Hoffem ddiolch i chi i gyd am eich cyfraniadau a'ch cefnogaeth,” ychwanegodd Sue.

Darllenwch y strategaeth drafft a'r llythyr ategol i Lywodraeth Cymru.