Jump to content
Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024
Newyddion

Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024

| Gofal Cymdeithasol Cymru

Rhwng 18 a 22 Mawrth, rydyn ni’n dathlu Wythnos Gwaith Cymdeithasol!

Rydyn ni wedi trefnu rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau, yn canolbwyntio ar gydweithio, llesiant a meysydd gwella ymarfer.

Bydd siaradwyr o BASW Cymru, Gofalwyr Cymru, Prifysgol Caerdydd ac awdurdodau lleol yn ymuno â ni. Byddwn ni hefyd yn clywed gan gweithwyr proffesiynol gwaith cymdeithasol ac arbenigwyr mewn meysydd fel llesiant, niwroamrywiaeth ac ymarfer yn seiliedig ar gryfderau.

Os ydych chi wedi cofrestru â ni, bydd mynychu digwyddiadau yn cyfrif tuag at eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Drwy gydol yr wythnos, byddwn ni hefyd yn rhannu negeseuon ysbrydoledig gan arweinwyr gwaith cymdeithasol yng Nghymru, felly cadwch lygad am y rhain ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Edrychwch ar beth sydd ymlaen ac archebwch eich lle!

Digwyddiadau Wythnos Gwaith Cymdeithasol 2024

Gweld yr holl ddigwyddiadau ac archebu