Newyddion

Rhaglenni hyfforddiant yn parhau i wella dealltwriaeth, sgiliau a hyder gweithwyr cymdeithasol

01 Tachwedd 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae rhaglenni hyfforddiant ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yn parhau i helpu i wella sgiliau, dealltwriaeth a hyder.

Dyma brif ganfyddiad gwerthusiad annibynnol o bedwaredd flwyddyn y fframwaith Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus (DAPP) a gynhaliwyd gan Cordis Bright ar ein rhan.

Nod y fframwaith DAPP yw helpu gweithwyr cymdeithasol i ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth, ac mae’n cynnwys pedair rhaglen ar gyfer gwahanol gamau gyrfaoedd gweithwyr cymdeithasol: newydd gymhwyso; ymarfer profiadol; ymarfer uwch; a gweithwyr cymdeithasol ymgynghorol.

Roedd sawl elfen gadarnhaol yn y rhaglenni yn ôl y gwerthusiad, gyda gweithwyr cymdeithasol yn parhau i adrodd bod eu lefelau dealltwriaeth, sgiliau a hyder wedi gwella, a gweithwyr cymdeithasol yn adrodd bod y lefelau uwch hyn wedi cael eu cynnal neu wedi parhau i wella flwyddyn ar ôl cwblhau’r rhaglenni.

Fodd bynnag, mae nifer y gweithwyr cymdeithasol a ddywedodd y byddant yn ymgymryd â’r rhaglen DAPP nesaf, neu’n ei hargymell i rywun arall, wedi gostwng rywfaint. Ond, ar gyfartaledd, dywedodd y rhan fwyaf o weithwyr cymdeithasol y byddant yn argymell y rhaglenni.

Ar hyn o bryd, rydym yn adolygu’r fframwaith DAPP er mwyn adeiladu ar lwyddiannau’r pedair blynedd diwethaf ac i fynd i’r afael â rhai o’r heriau, a byddwn yn ymgynghori â’n partneriaid ynglŷn â’n camau nesaf ddechrau flwyddyn nesaf.

Darllenwch y crynodeb gweithredol o'r adroddiad annibynnol.