Newyddion

Pedair wythnos ar ôl i ymgeisio am y Gwobrau

12 Ionawr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae ond pedair wythnos ar ôl i ymgeisio am y Gwobrau 2018, y gwobrau a gynhelir bob dwy flynedd sy’n cydnabod, dathlu a rhannu gofal rhagorol yng Nghymru.

Mae’r Gwobrau’n rhoi cyfle i ddisgleirio i grwpiau, timoedd neu sefydliadau sy’n darparu gofal cymdeithasol, gwaith cymdeithasol, blynyddoedd cynnar neu ofal plant rhagorol yng Nghymru.

Ar gyfer 2018, rydym yn chwilio am fentrau sydd wedi:

  • cael effaith bositif ar fywydau pobl
  • ystyried cydraddoldeb, amrywiaeth a dewis iaith wrth ddiwallu anghenion pobl
  • cefnogi datblygu staff, ac
  • annog gwelliant mewn gwasanaethau drwy, er enghraifft, gyflwyno modelau newydd neu wella effeithlonrwydd ac effeithioldeb.

Dywedodd ein prif weithredwr Sue Evans: “Rydym yn gwybod bod ’na lawer o ymarfer rhagorol yn digwydd yn y sectorau gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru ac rydym yn edyrch ymlaen at daflu goleuni ar y llwyddiannau hyn unwaith eto.

“Byddwn yn annog unrhyw un sy’n gweithio mewn gwaith cymdeithasol, gwaith gofal neu ofal plant yng Nghymru i feddwl am ymgeisio. Hefyd, os ydych yn ymwybodol o ymarfer gwych sy’n haeddu clod a chydnabyddiaeth, gofynnir i chi eu hannog nhw i ymgeisio.”

Y dyddiad cau am geisiadau yw 5pm, 9 Chwefror 2018.

Mwy o wybodaeth a phecyn ymgeisio.