Newyddion

Paratoadau ar gyfer Brexit - ateb eich cwestiynau

19 Rhagfyr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Wrth i Gymru a’r DU paratoi ar gyfer Brexit, mae Conffederasiwn GIG Cymru wedi cynhyrchu'r ddogfen cwestiynau cyffredin (FAQ) ddefnyddiol 'Rheoli gadael yr UE ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru'. Mae’r ddogfen yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod o faterion ar gyfer pobl proffesiynol a’r cyhoedd yng Nghymru. Mae’r ddogfen i’w weld yma (Saesneg yn unig).

Am rhagor o wybodaeth ewch i dudalen hafan Brexit Llywodraeth Cymru.

Gyda’r DU fod i adael yr Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth 2019, fe fyddwn yn parhau i weithio gyda’n partneriaid allweddol a monitro datblygiadau sydd yn berthnasol i’r sector gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn ofalus.