Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae ein cyfarwyddwr rheoleiddio yn newid

18 Mawrth 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod David Pritchard wedi’i benodi fel ein cyfarwyddwr rheoleiddio newydd. Bydd David yn cymryd lle Gerry Evans a fydd yn ymddeol ar 22 Mawrth 2019.

Mae David yn cynnig cyfoeth o brofiad ar ôl gweithio i Lywodraeth Cymru am 13 mlynedd yn arwain gwaith ar bolisi gofal cymdeithashol a gweithlu’r GIG. Bydd yn ymgymryd â’i swydd newydd ar 29 Ebrill 2019.

Dywedodd Sue Evans, ein prif weithredwr: “Mae’n bleser gen i groesawu David fel ein cyfarwyddwr rheoleiddio newydd. Mae David yn ymuno â ni ar adeg hollbwysig a chyffrous pan ddaw’n orfodol i bob gweithiwr gofal yn y cartref gofrestru y flwyddyn nesaf, ac wrth i ni agor y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol i weithwyr mewn cartrefi gofal i oedolion, hefyd.”

Dywedodd David Pritchard: “Rwyf wrth fy modd yn ymuno â Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystod y cyfnod cyffrous hwn i’r sefydliad. Rwyf yn edrych ymlaen at weithio gyda Sue, y Cadeirydd, y tîm rheoli gweithredol, y Bwrdd a’r staff i adeiladu ar waith rhagorol Gerry a’i dîm wrth i ni ehangu’r Gofrestr i’r grwpiau newydd hyn o weithwyr.”

Mae Gerry wedi gweithio i ni am 16 mlynedd, ar ôl ymuno â’r sefydliad a’i ragflaenodd sef Cyngor Gofal Cymru ym mis Medi 2002 i’n helpu i ddatblygu ein strwythur rheoleiddio’r gweithlu. Fe’i penodwyd yn gyfarwyddwr safonau a rheoleiddio yn 2004, a daeth yn gyfarwyddwr rheoleiddio a gwybodaeth a dirprwy prif weithredwr yn ddiweddarach.

Dywedodd Sue: “Mae Gerry wedi bod yn aelod dylanwadol a gweithredol o’r tîm rheoli gweithredol ers iddo gael ei sefydlu bron, ar ôl ein helpu i sefydlu, datblygu a goruchwylio ein swyddogaethau rheoleiddio. Yn fwy diweddar mae wedi bod yn ganolog o ran ein helpu i sefydlu ein hadain ymchwil a data newydd.

“Ef yw’r ail aelod o staff sydd wedi gweithio yma hiraf, a bydd yn golled fawr i’n staff a’n Bwrdd. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i Gerry am fy nghefnogi fel dirprwy brif weithredwr, ac am ei waith caled a’i gyfraniad amhrisiadwy i’r sefydliad dros y blynyddoedd.”

Diolch yn fawr Gerry a chroeso David!