Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Lansio Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol, gwell, i Gymru

02 Rhagfyr 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Heddiw rydyn ni wedi lansio ein Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol, gwell, i Gymru.

Mae’r porth yn cyfuno’r holl ddata am wasanaethau gofal cymdeithasol yn yr un lle. Ei nod yw helpu awdurdodau lleol, byrddau partneriaeth rhanbarthol ac eraill i ddeall y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Mae yna nifer o ffynonellau data gofal cymdeithasol yng Nghymru a gall eu canfod fod yn ddryslyd. Mae’r porth yn ‘siop-un-stop’ i ddod o hyd i’r ffynonellau cywir o ddata gofal cymdeithasol.

Dywedodd Lisa Trigg, ein Cyfarwyddwr Cynorthwyol Ymchwil, Data a Gwybodaeth: “Rydyn ni wedi datblygu’r porth i’w wneud yn haws i’w ddefnyddio, yn hygyrch ac i ddarparu sail dystiolaeth gynhwysfawr ar gyfer gwneud penderfyniadau yn y sector. Mae ganddo ‘set graidd’ o’r data mwyaf defnyddiol ac, yn y dyfodol, bydd yn cyfeirio defnyddwyr at ffynonellau gwybodaeth manylach eraill.

“Mae’r porth newydd yn cynnwys ystod o ddangosfyrddau thematig ar bynciau penodol gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal, y gweithlu, dementia, a gofal a chymorth yn y cartref. Bwriad y rhain yw helpu ddefnyddwyr holi a deall y data.

“Hoffem ni ymgysylltu ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid allweddol eraill i ddeall yn llwyr eu hanghenion data yn y dyfodol. Rydyn ni’n sefydlu rhith-grŵp cyfeirio a fydd yn chwarae rhan allweddol yn natblygiad parhaus y porth data,” ychwanegodd Lisa.

I fod yn rhan o’r rhith-grŵp cyfeirio, cysylltwch â Gwyndaf Parry ar gwyndaf.parry@gofalcymdeithasol.cymru.

Ewch i’r Porth Data Gofal Cymdeithasol Cenedlaethol i Gymru.