Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Ifanc, neu ddim mor ifanc, ac yn edrych am yrfa werth chweil?

09 Medi 2019
Sue Evans, ein Prif Weithredwr

Mae angen mwy o bobl i ymuno â'r gweithlu gofal yng Nghymru os ydym yn mynd i fod â digon o weithwyr i ymateb i heriau'r dyfodol.

Dim ond tua 11 y cant o'r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru sydd o dan 25 oed, gyda 54 y cant o'r gweithwyr dros eu 50 oed.

Mae'n hanfodol bod mwy o bobl ifanc yn ymgymryd â gofal fel gyrfa er mwyn helpu i ddiogelu'r gweithlu at y dyfodol, gan fod cyfran uchel o'r gweithwyr presennol yn agosáu at oed ymddeol.

Mae angen pobl o bob oedran i ymuno â'r sector, gan fod profiad bywyd yn rhoi sgiliau defnyddiol y gellir adeiladu arnynt gyda gwybodaeth a chymwysterau y gellir eu dysgu yn y swydd.

Mae yna gyfleoedd gwaith ym mhob rhan o Gymru, ac er mwyn tynnu sylw at yr amrywiaeth o swyddi gofal sydd ar gael yn lleol, bydd ymgyrch recriwtio genedlaethol, Gofalwn Cymru, yn lansio wythnos o weithgaredd o heddiw.

Bydd Wythnos Gofalwn Cymru yn rhoi sylw i bob rhanbarth yng Nghymru, gan ganolbwyntio ar natur wirioneddol gwaith gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Fel rhan o'r wythnos hon o weithgaredd, bydd pobl ifanc yn rhannu eu profiadau o weithio mewn gwahanol rolau yn y byd gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Mae darpariaeth Llywodraeth Cymru o 30 awr o ofal plant am ddim i rieni sy'n gweithio a chymorth i rieni di-waith sydd eisiau hyfforddi ac ennill sgiliau yn golygu y bydd angen mwy o weithwyr ar ddarparwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant i fodloni’r twf yn y galw.

Gwyddom o'n hymchwil ein hunain nad yw llawer o bobl ifanc yn gweld gwaith gofal fel opsiwn gyrfa. Fodd bynnag, nod ymgyrch Gofalwn Cymru yw herio eu canfyddiadau o weithio ym maes gofal.

Er y gall gwaith gofal fod yn feichus, gall roi profiad a chyfle gwerthfawr i'r bobl ifanc cywir mewn swydd sydd â gwir bwrpas, swydd leol a all wneud gwahaniaeth a'u helpu i wneud eu marc.

Gall hefyd roi'r hyblygrwydd iddynt ennill sgiliau a chymwysterau wrth weithio.

Ein gobaith yw y bydd yr ymgyrch hon, sy'n tynnu sylw at bobl ifanc wnaeth ddewis gyrfa werth chweil yn y byd gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant, yn ysbrydoli eraill i ddod o hyd i fwy o wybodaeth ac i ddarganfod y buddion.

Os ydych chi'n credu bod gennych chi'r hyn sydd ei angen a bod gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa yn gweithio gydag oedolion, pobl ifanc a phlant, ewch i www.gofalwn.cymru.

Gallwch chwilio am wahanol rolau a swyddi, clywed gan y rhai sydd eisoes yn gweithio mewn gwahanol rolau ym myd gofal a dod o hyd i wybodaeth am gyflogwyr lleol yn eich ardal chi.