Newyddion

Gwella ein gwefan

01 Tachwedd 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Dros y flwyddyn i ddod, byddwch yn gweld rhai newidiadau i edrychiad ein gwefan a'r ffordd y mae'n gweithio.

Hoffwn wella ein gwefan mewn ymateb i'ch adborth a'n dadansoddiadau. Mae'ch adborth hyd yn hyn yn awgrymu bod llawer ohonoch yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Felly rydym yn awyddus i'ch cynnwys chi i wneud hyn yn well.

Fel rhan o'r gwaith rydym yn chwilio am bobl i gymryd rhan mewn gweithgaredd i'n helpu i drefnu ein gwybodaeth. 

Bydd y canlyniadau yn ein helpu i gamu'n agosach at wefan sy'n haws i chi ei ddefnyddio.

Sut i gwblhau'r gweithgaredd

Ni fydd y gweithgaredd yn cymryd mwy na 15 munud i'w gwblhau.

Diolch am gwblhau'r gweithgaredd!