Newyddion

​Gweithwyr gofal cartref i ymuno â'r Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol

02 Ionawr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae’r Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies, wedi cadarnhau Bydd y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol yn agor i weithwyr gofal cartref ym mis Ebrill 2018.

Bydd yn rhaid i bob gweithiwr gofal cartref yng Nghymru gofrestru gyda ni erbyn Ebrill 2020 i weithio'n gyfreithiol.

Dywedodd ein Cyfarwyddwr o Reoleiddio a Gwybodaeth, Gerry Evans: "Rydym yn croesawu penderfyniad y Gweinidog i wneud cofrestru yn orfodol i weithwyr gofal cartref. Yr ydym ni, ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, wedi bod yn gweithio ar gynlluniau i broffesiynoli a chodi statws y gweithlu gofal cymdeithasol ers peth amser. Rydym yn falch y gallwn nawr fwrw mlaen gyda'r cynlluniau hyn a chroesawu gweithwyr gofal cartref i'r Gofrestr.

“Rydyn ni’n rheoleiddio nifer sylweddol o weithwyr yn barod, ac rydyn ni’n credu bod hyn yn gwella diogelwch y cyhoedd ac yn cydnabod cyfraniad proffesiynol gweithwyr sy’n darparu gofal a chymorth i bobl ar hyd a lled Cymru.”  

Mae gweithwyr gofal cartref yn cael eu talu i gefnogi pobl y mae angen help arnyn nhw i wneud y pethau bob dydd y mae’r rhan fwyaf ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Mae hyn yn cynnwys ymolchi, gwisgo, bwyta’n dda, paratoi ar gyfer y diwrnod a chefnogi gweithwyr iechyd proffesiynol gyda thasgau sy’n gysylltiedig ag iechyd. 

Dywedodd Gerry Evans: “Mae yna weithwyr gofal cartref rhagorol sy’n darparu gofal gwych ar hyd a lled Cymru. Ond mae mwy a mwy o ddisgwyl iddyn nhw fodloni anghenion cymhleth. Rydyn ni’n credu bod rheoleiddio’n gwarchod gweithwyr drwy gyflwyno safonau a gofynion hyfforddi yn glir. 

"Mae ymestyn y Gofrestr i weithwyr gofal cartref yn gam tuag at wireddu dyheadau'r Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol i gyflawni gofal o'r radd flaenaf yng Nghymru. Edrychwn ymlaen at weithio gyda'r sector ar y datblygiad pwysig hwn."

Os ydych chi'n gweithio mewn gofal cartref ac eisiau gwybod mwy am gofrestru, mae gennym atebion i lawer o gwestiynau cyffredin.