Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gweithiwr cymdeithasol o Sir Fôn yw enillydd cyntaf y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg

06 Awst 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Sian Morgan, gweithiwr cymdeithasol o Gyngor Sir Ynys Môn, wedi’i henwi fel enillydd cyntaf y wobr Gofalu trwy’r Gymraeg heddiw mewn seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst.

Mae’r wobr yn cydnabod ac yn dathlu gweithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant sy’n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Gall y gweithiwr fod yn siarad Cymraeg yn rhugl, siarad ychydig neu’n dysgu, cyn belled â’i fod yn defnyddio’r iaith wrth ddarparu gofal a chymorth.

Roedd Sian yn un o chwe gweithiwr a gyrhaeddodd rownd derfynol y wobr ac fe’i dewiswyd yn enillydd trwy bleidlais gyhoeddus, a welodd mwy na 850 o bobl yn pleidleisio.

Enwebwyd Sian, sy’n rhugl yn y Gymraeg, gan ei rheolwr llinell Dawn Hutchinson oherwydd y gwahaniaeth y mae hi wedi’i gwneud i fywydau’r bobl y mae’n eu cefnogi ar Ynys Môn.

Trwy gyfathrebu â’r rhai y mae’n eu cefnogi yn eu hiaith gyntaf a thrwy ddefnyddio’r dafodiaith leol, mae Sian wedi helpu teuluoedd i rannu eu profiadau, teimlo eu bod yn cael eu deall a theimlo’n llai ynysig.

Derbyniodd Sian ei gwobr mewn person yn y seremoni yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn gynharach heddiw.

Derbyniodd y pum gweithiwr arall a gyrhaeddodd y rownd derfynol cymeradwyaeth uchel am eu gwaith rhagorol yn darparu gofal trwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma nhw:

  • Keri Davies, sy’n gweithio ym Meithrinfa a Chyn-ysgol Abacus yn Abertawe
  • Carol Evans, sy’n gweithio yn Tereen Ltd yng Nghonwy
  • Catrin Owen, sy’n gweithio yn Akari Care yn Llanrwst
  • Steve Roberts, sy’n gweithio yn Calon Lan Community Care yn Llanelwy
  • Kirsty Ward, sy’n gweithio i wasanaethau cymdeithasol yng Nghyngor Sirol Bwrdeistref Caerffili.

Mynychwyd y seremoni gan y Prif Weinidog Mark Drakeford, Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, Jenny Williams, Cyfarwyddwr Strategol Gofal Cymdeithasol ac Addysg yng Nghyngor Sirol Bwrdeistref Conwy, ein Cadeirydd Mick Giannasi CBE, ac ein Prif Weithredwr Sue Evans.

Meddai Mick Giannasi CBE, ein Cadeirydd: “Llongyfarchiadau i Sian a’r rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol. Mae’r chwech sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn dangos yr ystod eang o ofal a chymorth rhagorol sy’n cael eu darparu trwy gyfrwng y Gymraeg ar draws Cymru.

“Dylai pob un o’r chwech fod yn falch iawn o’u cyflawniadau a’r gwaith maen nhw wedi bod yn eu gwneud i hyrwyddo a defnyddio’r iaith yn eu gwaith. Hoffwn hefyd i ddiolch i’r rhai a enwebodd weithiwr gofal am y wobr oherwydd hebddyn nhw byddai’r wobr hon ddim wedi bod yn bosibl.”

Dywedodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “I bobl y mae’n well ganddynt siarad Cymraeg neu sydd â’r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt, mae cael gofal a chymorth gan rywun sy’n siarad eu hiaith yn rhan bwysig o ofal o ansawdd da, sy’n llawn urddas.

“Gall hyd yn oed ychydig o eiriau o Gymraeg gwneud gwahaniaeth enfawr i’r rhai sy’n derbyn gofal a chymorth. Mae’r chwe gweithiwr eithriadol a gyrhaeddodd y rownd derfynol yn dangos pa wahaniaeth y gall ei wneud i fywydau pobl pan fyddant yn gallu cyfathrebu yn eu hiaith gyntaf.”