Newyddion

Gwahodd ceisiadau ar gyfer Gwobrau 2018

13 Tachwedd 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Ydych chi’n gweithio mewn gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar neu ofal plant yng Nghymru?

Rydym nawr yn gwahodd ceisiadau ar gyfer Gwobrau 2018, y gwobrau sy’n cydnabod, dathlu a rhannu ymarfer rhagorol gan sefydliadau, grwpiau neu dimoedd yng Nghymru.

Dyma eich cyfle i ddisgleirio a rhannu eich lwyddiannau gyda chyd-weithwyr ar draws Cymru os ydych yn gweithio mewn unrhyw fath o ofal a chymorth yn y sector cyhoeddus, annibynnol neu wirfoddol.

Ar gyfer 2018, rydym yn chwilio am fentrau sydd: 

  • wedi cael effaith bositif ar fywydau pobl
  • ystyried cydraddoldeb, amrywiaeth a dewis iaith wrth ddiwallu anghenion pobl
  • cefnogi datblygu staff, ac 
  • annog gwelliant mewn gwasanaethau drwy, er enghraifft, gyflwyno modelau newydd neu wella effeithlonrwydd ac effeithioldeb.

Dywedodd Sue Evans, ein prif weithredwr: “Rydym wrth ein bodd bod y Gwobrau nôl am 2018. Rydym yn gwybod bod ‘na lawer o ymarfer rhagorol yn digwydd yn y sectorau gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru ac rydym yn edrych ymlaen at daflu goleuni ar y llwyddiannau hyn unwaith eto.

“Yn 2015 mi dderbyniodd y Gwobrau y nifer fwyaf erioed o geisiadau ac rydym yn awyddus i dderbyn hyd yn oed mwy ar gyfer 2018.

“Byddwn yn annog unrhyw un sy’n gweithio mewn gwaith cymdeithasol, gwaith gofal neu ofal plant yng Nghymru i feddwl am ymgeisio. Hefyd, os ydych yn ymwybodol o ymarfer gwych sy’n haeddu clod a chydnabyddiaeth, gofynnir i chi eu hannog nhw i ymgeisio.”

Y dyddiad cau am geisiadau yw 5pm, 9 Chwefror 2018.

Mwy o wybodaeth am Wobrau 2018 a lawrlwythwch ffurflen gais.