Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Eich cyfle chi i gyfrannu at strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol cyntaf Cymru

27 Mawrth 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae arolwg ar-lein wedi'i lansio i gasglu eich barn ar yr hyn a welwch fel yr heriau a'r cyfleoedd mwyaf sy'n wynebu'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru dros y degawd nesaf.

Bydd eich barn yn helpu i ddatblygu strategaeth gweithlu newydd ar draws iechyd a gofal cymdeithasol a all ddiwallu anghenion pobl yng Nghymru yn y dyfodol.

Mae'r arolwg wedi'i anelu at unrhyw un sy'n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn ogystal â'r rhai sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, gofalwyr a gwirfoddolwyr. Yn ogystal â holi am heriau a chyfleoedd, bydd yr arolwg yn gofyn am eich barn ar y weledigaeth a'r egwyddorion a ddylai fod yn sail i'r strategaeth. 

Mae'r strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol gyntaf hon yn cael ei datblygu gan Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a Gofal Cymdeithasol Cymru, gyda chefnogaeth y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes.

Yn dilyn argymhellion gan Cymru Iachach, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Gofal Cymdeithasol Cymru ac AaGIC i ddatblygu strategaeth gweithlu hirdymor mewn partneriaeth â'r GIG a llywodraeth leol, y sectorau gwirfoddol ac annibynnol yn ogystal â rheoleiddwyr, cyrff proffesiynol a darparwyr addysg.

Dywedodd ein Prif Weithredwr Sue Evans: “I gynhyrchu strategaeth sy'n diwallu anghenion pobl Cymru dros y 10 mlynedd nesaf, mae arnom angen barn cydweithwyr a sefydliadau o bob cwr o'r wlad, yn ogystal â phobl sy'n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal.” 

Dywedodd Alex Howells, Prif Weithredwr AaGIC: “Mae strategaeth y gweithlu yn gyfle i ni fod yn uchelgeisiol ac yn flaengar o ran sut yr ydym yn datblygu ein gweithlu presennol ac yn y dyfodol, gan sicrhau ein bod yn rhoi lles staff a phrofiad staff wrth wraidd ein cynigion.”

Mae'r arolwg yn gyfyngedig i un cyfraniad fesul cyfeiriad e-bost ac ni ddylai gymryd mwy na 15 i 20 munud i'w gwblhau.

Gallwch gymryd rhan drwy gwblhau'r arolwg byr hwn.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd casglu data i gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn casglu ac yn prosesu eich data.