Newyddion

Edrych allan am Wythnos Diogelu Cenedlaethol

12 Tachwedd 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd Wythnos Diogelu Cenedlaethol yn dechrau ddydd Llun, 13 Tachwedd 2017. Yn ystod yr wythnos, bydd digwyddiadau i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr proffesiynol o bwysigrwydd diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl.

Mae'r wythnos yn cychwyn gyda chynhadledd am ddim ar 13 Tachwedd ynghylch Diogelu mewn Chwaraeon a gynhelir gan y Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Bydd y diwrnod yn edrych ar sut i hyrwyddo chwaraeon a gweithgareddau corfforol wrth sicrhau bod y rhai sy'n cymryd rhan yn ddiogel. Bydd hefyd yn tanlinellu rôl atal niwed a cham-drin, gan gynnwys sgyrsiau a chyfleoedd rhwydweithio. Manylion pellach ar wefan Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru.

I ddarganfod beth sy'n digwydd yn eich ardal yn ystod yr wythnos, ewch i wefan eich Bwrdd Diogelu Rhanbarthol

Cadwch olwg ar ein gwefan a'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am fwy o newyddion ar wythnos diogelu.