Newyddion

Dweud eich dweud ar y newidiadau arfaethedig i reolau a rheoliadau addysg gwaith cymdeithasol

05 Mehefin 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym yn awyddus i gael eich barn ar y newidiadau arfaethedig i’r rheolau a’r rheoliadau ar gyfer addysg gwaith cymdeithasol.

Fel y corff rheoleiddio hyfforddiant gwaith cymdeithasol, yn ddiweddar aethom ati i adolygu’r rheolau ar gyfer y rhaglen gymhwyso ar gyfer y radd mewn gwaith cymdeithasol a’r Rhaglen Gadarnhau ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso.

Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn amlinellu’r materion a ddaeth i’r amlwg yn yr adolygiad, ynghyd â’r newidiadau arfaethedig, sy’n cynnwys:

  • cryfhau’r gofynion mynediad ar gyfer rhaglenni cymhwyso i sicrhau bod mwy o gysondeb ym mhrofiad myfyrwyr newydd
  • newid y gofynion ar gyfer dysgu ymarfer yn y rhaglen gymhwyso
  • hyrwyddo dull dysgu sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau
  • codi ymwybyddiaeth o’r defnydd o ymchwil mewn hyfforddiant gwaith cymdeithasol
  • diweddaru’r gofynion ar gyfer y Rhaglen gadarnhau fel eu bod yn:
    • adlewyrchu’r fframwaith cyfreithiol newydd ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol
    • cydgrynhoi’r dysgu o’r rhaglen gymhwyso a datblygu gwybodaeth a sgiliau newydd.

Meddai Gerry Evans, ein Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Gwybodaeth: “Mae’r rhan fwyaf o’r gweithwyr cymdeithasol sy’n gweithio yng Nghymru wedi’u hyfforddi yng Nghymru hefyd, felly mae’n bwysig sicrhau bod y gofynion hyfforddi’n briodol i anghenion cyflogwyr gwaith cymdeithasol a phobl Cymru.

“Mae’r adolygiad hwn wedi dod i’r casgliad bod y radd mewn gwaith cymdeithasol a’r Rhaglen Gadarnhau yn addas ar y cyfan, ond y gellid eu diweddaru a’u gwella mewn sawl ffordd. Rydym yn gobeithio y bydd y rhai â diddordeb mewn gwaith cymdeithasol yn cyfrannu at yr ymgynghoriad hwn.”

Y dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yn yr ymgynghoriad yw 31 Gorffennaf 2018 am 5pm.

Dweud eich dweud ar yr ymgynghoriad.