Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Dim ond ychydig o ddiwrnodiau ar ôl i enwebu gweithwyr gofal sy’n darparu gofal rhagorol drwy gyfrwng y Gymraeg

12 Mehefin 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gwahoddir enwebiadau am wobr newydd i gydnabod a dathlu gweithwyr gofal sydd wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl trwy ddarparu gofal a chymorth yn Gymraeg.

Mae’r wobr Gofalu trwy’r Gymraeg yn agored i unrhyw weithwyr gofal cyflogedig sy’n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu flynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru, ac sy’n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym ni’n gwahodd aelodau o'r cyhoedd, cyflogwyr a phobl sy’n gweithio yn y maes gofal i enwebu gweithiwr gofal.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn enwebu gweithiwr gofal, yr unig beth sydd angen ei wneud yw llenwi ffurflen enwebu, gan ddweud mewn 250 o eiriau neu lai pam mae’r gweithiwr yn haeddu cael ei gydnabod a pha wahaniaeth mae wedi’i wneud i fywyd neu fywydau’r person neu’r bobl sy’n cael cymorth ganddo neu ganddi.

Gall y gweithiwr fod yn siarad Cymraeg yn rhugl, siarad ychydig neu’n dysgu, a does dim angen iddo neu iddi fod o safon benodol, cyn belled â’i fod yn defnyddio'r iaith wrth ddarparu gofal a chymorth.

Bydd yr enillydd, a'r rhai sy’n agos i'r brig, yn ogystal â’u henwebwyr, yn cael eu gwahodd i ddod i ddigwyddiad i ddathlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ar 6 Awst.

Dywedodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “I bobl y mae’n well ganddynt siarad Cymraeg neu sydd â'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt, mae cael gofal a chymorth gan rywun sy’n siarad eu hiaith yn rhan bwysig o ofal o ansawdd da, sy'n llawn urddas.

“Gall hyd yn oed ychydig o eiriau o Gymraeg gwneud gwahaniaeth enfawr i’r rhai sy’n derbyn gofal a chymorth.

“Gobeithio y bydd y wobr newydd hon nid yn unig yn rhoi sylw i weithwyr sy'n darparu gofal rhagorol trwy gyfrwng y Gymraeg, ond hefyd yn codi ymwybyddiaeth o'r angen am fwy o bobl sy'n gallu siarad yr iaith i weithio yn y maes gofal.”

Gwnewch yn siŵr fod y gweithiwr gofal yn hapus o gael ei enwebu cyn cyflwyno eich cais oherwydd byddwn ni'n defnyddio ei stori a lluniau i roi cyhoeddusrwydd i'r wobr, ac i hybu manteision a phwysigrwydd darparu gofal a chymorth trwy gyfrwng y Gymraeg.

I gyflwyno eich enwebiad, lawrlwythwch a llenwch y ffurflen enwebu isod, a’i hanfon atom drwy:

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy'r ffyrdd uchod neu ar Twitter @gofcymdeithasol neu ar Facebook yn facebook.com/carecareerswales.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau yw 3 Gorffennaf 2019.

Icon dogfen
Dogfen
Ffurflen enwebu gwobr Cymraeg